VPN-anslutning

VPN-anslutning

VPN-anslutningen används när man inte befinner sig på ett av Autotechs-kontor och man behöver komma åt interna resurser, t ex filer på G:, H:, S: etc.
Endast enheter ägda och administrerade av Autotech tillåts åtkomst till VPN:et.
Saknar du anslutningen "Autotech VPN"? Felanmäl till it.support@autotech.se

Programvara

Den programvara vi använder oss av för att ansluta till VPN:et heter Viscosity. För att starta programvaran är det lättaste att söka på startmenyn.


Efter att Viscosity startas så finns det en ikon nere vid klockan och den ser ut så här:

Om den redan finns så är Viscosity igång och det är möjligt att ansluta till VPN:et.

Ansluta via VPN

Det finns två sätt att initiera en anslutning på, endera genom att man vänster- eller högerklickar på ikonen vid klockan och använder den meny som kommer fram då eller så dubbeklickar man på ikonen och använder sig av fönstret som då kommer fram.

Vänster- eller högerklick på ikonen

Som tidigare nämnts så kan man klicka på ikonen nere vid klockan och det spelar ingen roll om man höger- eller vänsterklickar, samma meny kommer fram oavsett. När menyn kommit fram så klickar man på den anslutning man vill använda sig av. I normalfallet så är det bara en anslutning i listan och den är längst upp i menyn och heter "Autotech VPN".


Efter att man klickat på anslutningen så kommer inloggningsrutan komma fram (se nedan).

Huvudfönstret efter dubbelklick

Dubbelklickar man på ikonen som kommer huvudfönstret upp för VPN-klienten. Som det syns på bilden nedan så finns det fler flikar än den som heter "Connections". Dessa flikar är inget man behöver bry sig om. Inställningarna hanteras centralt och är redan konfigurerade.


För att ansluta till VPN:et från det fönstret så gör man så att man högerklickar på den anslutning man vill använda och väljer "Connect". Återigen så är normalfallet att det bara finns en anslutning men oavsett så heter den anslutning man vill använda sig av "Autotech VPN".Efter att man klickat på "Connect" så kommer inloggningsfönstret att komma fram.

Logga in

Som tidigare beskrivits så behöver man logga in oavsett vilken metod man använt sig av för att initiera anslutningen. När inloggningsrutan kommer fram så loggar man in med samma användarnamn och lösenord som till datorn.


Ansluten till VPN:et

Anslutningen till VPN:et ska nu vara klar och det kommer att poppa upp en liten notis om att anslutningen är klar. Ikonen nere vid klockan kommer även att förändras och vara grön för att indikera att anslutningen är aktiv.Koppla ner VPN-anslutningen

För att koppla ner anslutningen så gör man precis samma sak som när man anslöt. I huvudfönstret så heter det "Disconnect" istället för "Connect" i övrigt är det samma princip. Om man använder sig av ikon-menyn så ser den dock lite annorlunda ut.Men även här är det exakt samma sak. Klicka på Autotech VPN så kommer anslutningen att kopplas ner.