Tonval/knappval med Telavox softphone

Tonval/knappval med Telavox softphone

Det är inga problem att göra tonval/knappval med softphonen och egentligen inte särskilt svårt men kanske inte helt uppenbart att lista ut första gången.

För att använda tjänster med nummerval via softphonen så gör man följande.

När du är i ett samtal så klicka på ikonen som föreställer en knappsats:Rutan kommer då att expandera och visa en knappsats som du kan använda dig av för att göra tonval.  • Related Articles

  • Komma igång med Telavox Softphone

   Det finns ett par inställningar man behöver göra i Telavox Softphone för att det ska fungera som man förväntar sig. Gemensamt för alla dessa är att de finns under inställningsmenyn och sektionen allmänt. Klicka på kugghjulet för att komma dit, se ...
  • Komma igång med Telavox mobilapp

   Om din telefon inte har Flow installerat redan så kan du ladda ned det från Google Play eller App Store. Du loggar in med samma uppgifter som till Softphonen (d.v.s. din e-post eller 010-nummer och det lösenord du valt). De flesta inställningar som ...
  • Installera program

   IT-policyn säger att "Det är förbjudet att använda och installera program/tjänster som inte har IT-gruppens godkännande" och denna artikel beskriver hur man hittar och installerar de program som är godkända av IT-gruppen. Funderar du kring ...
  • NexusFont - Använda egna typsnitt

   Problem: I nuvarande IT-miljö så går det inte att installera nya typsnitt utan administratörsrättigheter. Lösning: Nexus Font - Ett litet program gör att alla kan ladda in egna typsnitt Grundkoncept Lägg till typsnitten (mappvis) i programmet och ha ...
  • VPN-anslutning

   VPN-anslutningen används när man inte befinner sig på ett av Autotechs-kontor och man behöver komma åt interna resurser, t ex filer på G:, H:, S: etc. Endast enheter ägda och administrerade av Autotech tillåts åtkomst till VPN:et. Saknar du ...