NexusFont - Använda egna typsnitt

NexusFont - Använda egna typsnitt

Problem: I nuvarande IT-miljö så går det inte att installera nya typsnitt utan administratörsrättigheter.

Lösning: Nexus Font - Ett litet program gör att alla kan ladda in egna typsnitt


 1. Grundkoncept
  Lägg till typsnitten (mappvis) i programmet och ha det igång så kommer ni ha tillgång till dessa typsnitt i övriga program.

  OBS! NexusFont måste vara igång för att man ska få tillgång till typsnitten. Efter att man lagt in ett typsnitt så kan man behöva starta om t ex Word, Photoshop etc ifall det var igång innan
 2. Första uppstart

 3. Det är i fältet till vänster (Bibliotek/Library) som den största aktiviteten sker.

 4. Grunden

  För att kunna lägga in en mapp med typsnitt så måste den ligga i en grupp. Från början finns gruppen "Exempelgrupp" vill man använda den så kan man högerklicka på den och byta namn. Vill man lägga till en ny grupp så högerklicka någonstans på den tomma ytan i Bibliotek (den rödmarkerade ytan i ovanstående bild) och välj att skapa en ny kataloggrupp.

  När man har en kataloggrupp man vill använda så behöver man lägga in fontmappar i den. För att göra detta så högerklickar man på gruppnamnet och väljer att lägga till katalog
  OBS! Det är endast de fonter som syns i högerkolumnen som blir tillgängliga för användning.  Exempel från bilden ovan
  1. Markerar man open-sans så laddas bara Open Sans in
  2. Markerar man roboto så laddas bara Roboto in
  3. Markerar man foldern Exempelgrupp så laddas Open Sans och Roboto in
  • Related Articles

  • Tonval/knappval med Telavox softphone

   Det är inga problem att göra tonval/knappval med softphonen och egentligen inte särskilt svårt men kanske inte helt uppenbart att lista ut första gången. För att använda tjänster med nummerval via softphonen så gör man följande. När du är i ett ...
  • Komma igång med Telavox Softphone

   Det finns ett par inställningar man behöver göra i Telavox Softphone för att det ska fungera som man förväntar sig. Gemensamt för alla dessa är att de finns under inställningsmenyn och sektionen allmänt. Klicka på kugghjulet för att komma dit, se ...
  • Komma igång med Telavox mobilapp

   Om din telefon inte har Flow installerat redan så kan du ladda ned det från Google Play eller App Store. Du loggar in med samma uppgifter som till Softphonen (d.v.s. din e-post eller 010-nummer och det lösenord du valt). De flesta inställningar som ...
  • VPN-anslutning

   VPN-anslutningen används när man inte befinner sig på ett av Autotechs-kontor och man behöver komma åt interna resurser, t ex filer på G:, H:, S: etc. Endast enheter ägda och administrerade av Autotech tillåts åtkomst till VPN:et. Saknar du ...
  • Arbetstider i Flow med hjälp av Google kalender

   När man aktiverar kopplingen mot Google i Flow så inaktiveras den inbyggda kalender där man ställer in arbetstider. Denna supportartikel beskriver hur man återskapar den inställningen med hjälp av Google kalender. I korta drag För att åstakomma detta ...