Efterfråga nya program och tjänster

Efterfråga nya program och tjänster

Hittar du inte det program du söker i Företagsportalrn/Company Portal? Finns det någon ny tjänst du tycker vi borde använda? Det här dokumentet beskriver hur du går tillväga.
Varje avdelning har en egen IT-budget. Den består till 99% av planerade poster men det finns även en liten pott för oförutsedda utgifter. Om programmet/tjänsten ryms inom denna pott kan den utnyttjas om Teamledaren väljer det. Utöver denna lilla möjlighet så är oplanerade inköp som inte finns i budget något som även måste få OK av VD. Följande text antar att VD godkänner.

Program

Så du har hittat ett program som du tycker borde finnas tillgängligt då är steg ett att formulera varför vi borde införskaffa detta program. Vad tillför det företaget? Blir produktioner bättre? Går det snabbare att producera? Är det på något annat sätt det tillför? När du har klart för dig varför vi borde skaffa programmet är det dags att kolla upp vad det kostar. Tänk på att vi är ett företag så vi behöver företagslicenser och t ex inte hemlicenser. OBS! Det är inte ett krav på att detta är perfekt utan det är mer att du bara dubbelkollat att du inte föreslår en licens för 1000:- som enbart får används av privatpersoner och vi istället skulle behöva en företagslicens som kostar 15000:-.

När du vet varför vi bör skaffa det och hur mycket det skulle kosta, på ett ungefär i alla fall, då är det dags att ta det till din Teamledare som får avgöra om det är något som det borde gås vidare med. Om det är något som bedöms vara värt att investera i så kommer Teamledaren att skapa ett IT-ärende och därefter kommer IT kolla upp hur vi ska införskaffa det, dubbelkolla licenser och göra en plan för hur det ska distribueras. OBS! Betänk att det är något som i regel tar lite tid så lyft frågan så snart du har möjlighet. Det är t ex inte realistiskt att vi kan tillgodose önskemål om att få programmet "imorgon".

Open Source / Gratis

Till att börja med så ska vi pröva med ett litet undantag till ovanstående "regelverk". Om programmet uppfyller två kriterier så går det bra att skicka ett IT-ärende om det på direkten. De kriterer som måste uppfyllas är följande:
 1. Open Source eller tydligt gratis även för företag
 2. Nyttan för företaget måste vara glasklart
  1. Har vi redan program som verkar kunna göra det som efterfrågas så måste det vara väldigt tydligt vad detta nya program tillför som inte funnits tidigare
För att försöka förtydliga vad glasklar nytta är så kommer här några exempel:
 1. Program för att analysera färgkontrast för att kunna göra produktioner som följer de accessibility riktlinjer som finns
 2. Program som påminner om att ta pauser för att minska risken för förslitningsskador
  1. Denna typ av program kommer dock inte få lika stor prioritet som rena produktionsverktyg. Så behöver på något sätt skär ner för att vi inte klarar av att hantera det befintliga så är det denna typ av program som kommer att slopas först. Själva paketeringen kommer också vara lågt prioriterad.

Tjänster

Har du hittat en ny tjänst du tycker vi borde börja använda? Då gäller samma sak som för program, formulera vad som blir bättre av att vi lägger pengar på denna tjänst. Blir vi snabbare på att producera? Blir produktionerna bättre? Eller är det någon annat? Sedan är det dags att kontrollera vad priset för tjänsten. Precis som med programmen så är målet inte att vara exakt utan att se till att det är ett realistiskt pris.
Här går det att skaffa sig en guldstjärna genom att faktiskt läsa villkoren för tjänsten så att det inte visar sig att man avtalar bort sitt förstfödda barn och halva kungariket om man använder tjänsten.
När man vet vad tjänsten tillför och vad den skulle kosta, på ett ungefär, så tar man detta till sin Teamledare. Sedan får dom avgöra om det är något som vi ska gå vidare med och skickar då ett IT-ärende där vi tittar närmre, priser villkor etc. OBS! I detta skede så kommer IT kolla igenom villkoren. Visar det sig att vi blir skyldig kungarikets egendomar, eller mer troligt att information inte hanteras på ett sätt som gör det möjligt för oss att använda tjänsten, så kommer detta att rapporteras tillbaka till Teamledaren. Så bara för att tjänstens funktioner och pris verkar bra är det inte en garanti för att vi faktiskt kan gå vidare och börja använda den.

  • Related Articles

  • Installera program

   IT-policyn säger att "Det är förbjudet att använda och installera program/tjänster som inte har IT-gruppens godkännande" och denna artikel beskriver hur man hittar och installerar de program som är godkända av IT-gruppen. Funderar du kring ...
  • NexusFont - Använda egna typsnitt

   Problem: I nuvarande IT-miljö så går det inte att installera nya typsnitt utan administratörsrättigheter. Lösning: Nexus Font - Ett litet program gör att alla kan ladda in egna typsnitt Grundkoncept Lägg till typsnitten (mappvis) i programmet och ha ...
  • Tonval/knappval med Telavox softphone

   Det är inga problem att göra tonval/knappval med softphonen och egentligen inte särskilt svårt men kanske inte helt uppenbart att lista ut första gången. För att använda tjänster med nummerval via softphonen så gör man följande. När du är i ett ...
  • Arbetstider i Flow med hjälp av Google kalender

   När man aktiverar kopplingen mot Google i Flow så inaktiveras den inbyggda kalender där man ställer in arbetstider. Denna supportartikel beskriver hur man återskapar den inställningen med hjälp av Google kalender. I korta drag För att åstakomma detta ...
  • VPN-anslutning

   VPN-anslutningen används när man inte befinner sig på ett av Autotechs-kontor och man behöver komma åt interna resurser, t ex filer på G:, H:, S: etc. Endast enheter ägda och administrerade av Autotech tillåts åtkomst till VPN:et. Saknar du ...