Arbetstider i Flow med hjälp av Google kalender

Arbetstider i Flow med hjälp av Google kalender

När man aktiverar kopplingen mot Google i Flow så inaktiveras den inbyggda kalender där man ställer in arbetstider. Denna supportartikel beskriver hur man återskapar den inställningen med hjälp av Google kalender.

I korta drag

För att åstakomma detta så används återkommande händelser i Google tillsammans med en funktion i Flow som kan läsa av vilken profil som ska användas utifrån vad som är specifierat i beskrivningen av händelsen.
I möten som Flow inte plockar upp automatiskt, d.v.s. möten med bara en deltagare, kan man ställa in om man vill att den ska plocka upp mötet ändå och dessutom om det ska använda en specifik profil. För att åstakomma detta så lägger man in följande i beskrivningen av händelens - status:<profilnummer> t ex status:4 för semester

OBS Precis som med de automatiska mötena så måste man vara markerad som upptagen.

Skapa den första kalenderhändelsen

1. Vi börjar med att skapa en ny kalenderhändelse på en måndag.
2. För enkelhetens skull så sätter vi namnet på händelsn till samma som på profilen vi vill använda
3. Som starttid sätter vi den tid vi slutar jobbet och vill att profilen "Slutat för dagen" ska inträffa.
4. Nästa steg är att vi sätter sluttiden till den tid vi börjar jobbet dagen efter. Datum bör automatiskt ändras när vi sätter klockan.
5. Sedan sätter vi att denna händelse ska upprepas varje vecka på måndagar.
6. Skriv in status:3 (se längst ner i artikeln för förklaring) i beskrivningen av händelsen
7. Innan du sparar fundera på om du vill få en påminnelse om när du är på väg att ska sluta eller om du vill ta bort den först. Spara händelsen och du har en händelse som nu repeterar på varje måndag. T exSkapa resterande kalenderhändelser

1. Klicka på din nya kalenderhändels så att du får upp kortet med alterantiv
2. Klicka på de tre punkterna så att du får fram den utökade menyn och välj Duplicera3. Redigera startdatumet så att det är tisdagen istället
3. Slutdatumet och vilken veckodag som händelsen ska upprepas på bör automatiskt justeras så att det stämmer.4. Du bör nu ha två händelser som konstant repeteras, en på måndagar och en på tisdagar5. Upprepa stegen två gånger till tills dess att du har kalenderhändelser som börjar då du slutar jobbet på måndag till och med torsdag.

6. Upprepa steg 1 till och med 3

7. Justera slutdatumet så att slutdatumet är på måndagen istället för lördagen

8. Spara och du bör nu ha repeterande händelser för hela veckan som ser ut något i stil med detta:I och med att alla dessa kalenderhändelser har texten "status:3" i beskrivningen så kommer Flow att plocka upp att dem och aktivera profil 3, vilket i detta fall är profilen "Slutat för dagen".
  • Related Articles

  • Telavox & Google-koppling

   Telavox har möjligheten att koppla ihop sig med Google (och även Microsoft) för att på så sätt få en synronisering av kontakter och kalender. För att få detta att fungera optimalt så finns det dock några inställningar man bör göra. Om du aktiverar ...
  • Komma igång med Telavox mobilapp

   Om din telefon inte har Flow installerat redan så kan du ladda ned det från Google Play eller App Store. Du loggar in med samma uppgifter som till Softphonen (d.v.s. din e-post eller 010-nummer och det lösenord du valt). De flesta inställningar som ...
  • Komma igång med Telavox Softphone

   Det finns ett par inställningar man behöver göra i Telavox Softphone för att det ska fungera som man förväntar sig. Gemensamt för alla dessa är att de finns under inställningsmenyn och sektionen allmänt. Klicka på kugghjulet för att komma dit, se ...
  • Tonval/knappval med Telavox softphone

   Det är inga problem att göra tonval/knappval med softphonen och egentligen inte särskilt svårt men kanske inte helt uppenbart att lista ut första gången. För att använda tjänster med nummerval via softphonen så gör man följande. När du är i ett ...
  • Installera program

   IT-policyn säger att "Det är förbjudet att använda och installera program/tjänster som inte har IT-gruppens godkännande" och denna artikel beskriver hur man hittar och installerar de program som är godkända av IT-gruppen. Funderar du kring ...