Knowledge Base IT Support Arbortext Editor

      Web Publicering - Bilder

      För att bilder skall publiceras korrekt när man använder Web Publicering i Arbortext så behöver följande saker uppfyllas:
      • 24-bitars färgdjup men inte högre
      • Sparad som RGB
      Genom att välja att Spara för Web i Photoshop så bör detta automatiskt bli rätt.

      Stämmer inte någon av de två kraven så kan det bli konstiga fel. Är det t ex en 32-bitars bild så får den inga klassnamn så att det ser ut så här:
      1. <div class="Quiz_Drag_Drop_graphic graphic-data dragDropImg"></div>
       <img src="graphics/red.png" width="405" />
      När det egentligen borde se ut så här:
      1. <img alt="Graphic"class="Quiz_Drag_Drop_graphic graphic-data dragDropImg" src="graphics/red.png" />

      Om kunder klagar över bildproblem vid webpublicering så kontrollera detta. Be dem skicka oss bilden så kan vi kontrollera färgdjup. Användarguider för Blackbox bör nämna detta för att undvika framtida misstag.

      Updated: 24 Apr 2017 10:47 PM
      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0