NexusFont - Använda egna typsnitt

      Problem: I nuvarande IT-miljö så går det inte att installera nya typsnitt utan administratörsrättigheter.

      Lösning: Nexus Font - Ett litet program gör att alla kan ladda in egna typsnitt


      1. Grundkoncept
       Lägg till typsnitten (mappvis) i programmet och ha det igång så kommer ni ha tillgång till dessa typsnitt i övriga program.

       OBS! NexusFont måste vara igång för att man ska få tillgång till typsnitten. Efter att man lagt in ett typsnitt så kan man behöva starta om t ex Word, Photoshop etc ifall det var igång innan
      2. Första uppstart

      3. Det är i fältet till vänster (Bibliotek/Library) som den största aktiviteten sker.

      4. Grunden

       För att kunna lägga in en mapp med typsnitt så måste den ligga i en grupp. Från början finns gruppen "Exempelgrupp" vill man använda den så kan man högerklicka på den och byta namn. Vill man lägga till en ny grupp så högerklicka någonstans på den tomma ytan i Bibliotek (den rödmarkerade ytan i ovanstående bild) och välj att skapa en ny kataloggrupp.

       När man har en kataloggrupp man vill använda så behöver man lägga in fontmappar i den. För att göra detta så högerklickar man på gruppnamnet och väljer att lägga till katalog
       OBS! Det är endast de fonter som syns i högerkolumnen som blir tillgängliga för användning.       Exempel från bilden ovan
       1. Markerar man open-sans så laddas bara Open Sans in
       2. Markerar man roboto så laddas bara Roboto in
       3. Markerar man foldern Exempelgrupp så laddas Open Sans och Roboto in
      Updated: 19 Jun 2019 10:41 PM
      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0