Knowledge Base IT Support Telefoni Allmänt

      Arbetstider i Flow med hjälp av Google kalender

      När man aktiverar kopplingen mot Google i Flow så inaktiveras den inbyggda kalender där man ställer in arbetstider. Denna supportartikel beskriver hur man återskapar den inställningen med hjälp av Google kalender.

      I korta drag

      För att åstakomma detta så används återkommande händelser i Google tillsammans med en funktion i Flow som kan läsa av vilken profil som ska användas utifrån vad som är specifierat i beskrivningen av händelsen.
      I möten som Flow inte plockar upp automatiskt, d.v.s. möten med bara en deltagare, kan man ställa in om man vill att den ska plocka upp mötet ändå och dessutom om det ska använda en specifik profil. För att åstakomma detta så lägger man in följande i beskrivningen av händelens - status:<profilnummer> t ex status:4 för semester

      OBS Precis som med de automatiska mötena så måste man vara markerad som upptagen.

      Skapa den första kalenderhändelsen

      1. Vi börjar med att skapa en ny kalenderhändelse på en måndag.
      2. För enkelhetens skull så sätter vi namnet på händelsn till samma som på profilen vi vill använda
      3. Som starttid sätter vi den tid vi slutar jobbet och vill att profilen "Slutat för dagen" ska inträffa.
      4. Nästa steg är att vi sätter sluttiden till den tid vi börjar jobbet dagen efter. Datum bör automatiskt ändras när vi sätter klockan.
      5. Sedan sätter vi att denna händelse ska upprepas varje vecka på måndagar.
      6. Skriv in status:3 (se längst ner i artikeln för förklaring) i beskrivningen av händelsen
      7. Innan du sparar fundera på om du vill få en påminnelse om när du är på väg att ska sluta eller om du vill ta bort den först. Spara händelsen och du har en händelse som nu repeterar på varje måndag. T ex      Skapa resterande kalenderhändelser

      1. Klicka på din nya kalenderhändels så att du får upp kortet med alterantiv
      2. Klicka på de tre punkterna så att du får fram den utökade menyn och välj Duplicera      3. Redigera startdatumet så att det är tisdagen istället
      3. Slutdatumet och vilken veckodag som händelsen ska upprepas på bör automatiskt justeras så att det stämmer.      4. Du bör nu ha två händelser som konstant repeteras, en på måndagar och en på tisdagar      5. Upprepa stegen två gånger till tills dess att du har kalenderhändelser som börjar då du slutar jobbet på måndag till och med torsdag.

      6. Upprepa steg 1 till och med 3

      7. Justera slutdatumet så att slutdatumet är på måndagen istället för lördagen

      8. Spara och du bör nu ha repeterande händelser för hela veckan som ser ut något i stil med detta:      I och med att alla dessa kalenderhändelser har texten "status:3" i beskrivningen så kommer Flow att plocka upp att dem och aktivera profil 3, vilket i detta fall är profilen "Slutat för dagen".
      Updated: 17 Jun 2019 11:17 PM
      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0